เกมส์สมุนไพรไทย (Demo Version)

เป็นเกมส์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดในรูปแบบ Interactive ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ ได้เห็นคุณค่าและรู้จักประโยชน์ของสมุนไพรไทยได้ดียิ่งขึ้น